Podpora ActiveScript (JScript) je vypnutá. Musíte ju "povoliť". Nástroje -> Nastavenia siete Internet -> Bezpečnosť -> Vlastná úroveň -> Scripting

Your ActiveScript (JScript) is disabled. You need to turn it to "enabled". Tools -> Internet options -> Security -> Custom level -> Scripting

Iuventus Canti

Stránka je optimalizovaná pre webový prehliadač Mozilla Firefox,
ktorý si môžete bezplatne stiahnuť

Prihlasovanie určite nefunguje v prehliadači Internet Explorer verzie 6. Pri vyšších verziách sme zatiaľ nezaznamenali problémy.